Blekinge Cancerförening Kungsljuset

 

Medlemsmöte torsdagen den 16 november 2018, kl 18:30

Lokal: Hyresgästföreningens lokal, Kungsmarksvägen 91, Karlskrona

Program: Kurator Pia Listrup, Karlshamn, och kurator Charlotte Karlberg,
Karlskrona, kommer för att prata om sitt arbete. Kuratorn är i många fall den
som förmedlar kontakten till oss, och hjälper till med ansökan. Vi ser fram emot
att få träffa dem som vi haft så mycken kontakt med under åren.

Kaffe och smörgås erbjudes.

Intresseanmälan görs till Ingrid Håkansson, 073-027 65 98, eller Britt-Louise Lundberg, 0723-660 446 senast den 8 november.


Välkomna!

Vägbeskrivning: Kör mot Kungsmarken, sväng höger mot sista huset. Gästparkering finns i parkeringsrundeln. OBS! PARKERINGSSKIVA ERFORDRAS!

 

Hjälp oss hjälpa!

Bankgiro 900-7162, plusgiro 900716-2

 

gallery/kungsljusblomman
gallery/lotteribild

Vårt uppdrag!

 

Tillvarata den cancersjukes rätt i samhället

Ge den sjuke och närstående medmänskligt och annat stöd

Ge information och kunskap

Informera och utbilda personer som sedan kan stödja sjuka och anhöriga

Stödja cancerforskningen

Verka för hospice för cancersjuka